2014-10-15 Varsity vs Wayzata (Senior Night) - that moment. frozen.